Om Konnektiv

Konnektiv AS er et inkassoselskap som er godkjent av Finanstilsynet til å drive innfordring.
Selskapet ble etablert som et heleid datterselskap av Skyttel AS i 2019.
Vi ønsker å være bindeleddet mellom våre oppdragsgivere og deg som skylder penger, og å komme frem til den beste løsningen i din sak.
Konnektiv er lokalisert i Bergen og Tønsberg, og våre tjenester omfatter utenrettslig inkasso, rettslig inkasso og overvåk.
Skyttel AS er en bedrift som spesialiserer seg på systemløsninger, driftstjenester og kundetjenester innen betalingsformidling, innfordring og rapportering.
I mai 2022 skiftet vi navn fra Skyttel Inkasso til Konnektiv.

Miljø

Konnektiv AS er en fremtidsrettet bedrift som tar samfunnsansvar når det gjelder vår belastning på miljøet. Gjennom nyskapende og innovative løsninger og tjenester ønsker vi å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi mener at intet tiltak er for lite, og at vi alle har et ansvar. Gjennom et aktivt miljøarbeid vil vi i Konnektiv AS fortsette å finne miljøvennlige løsninger og ta grønne valg. Klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel. 

Konnektiv AS er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.

Mange mennesker står på rad