Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan vi behandler dine personopplysninger når vi gjennomfører inkassoaktiviteter.

Konnektiv behandler personopplysninger av ulik karakter. Er du sluttkunde, kunde, leverandør eller jobbsøker kan det hende at vi behandler dine personopplysninger på ulike måter.

Konnektiv behandle også personopplysninger om besøkende til vårt nettsted; for eksempel om du fyller ut et kontaktskjema eller abonnerer på nyhetsbrev. Uavhengig av situasjon, lover vi aldri å selge, kommersialisere eller bruke dine personopplysninger på en måte som vil anses om et brudd på gjeldende personvernlovgivning.

Personvern

Konnektiv vil ivareta ditt personvern, uavhengig om vi behandler dine personopplysninger på vegne av oss eller andre parter. Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har. Derfor ber vi deg om å lese denne personvernerklæringen for å få mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Inkasso er en oppgave av offentlig interesse, og er regulert i Inkassoloven av 13. mai 1988. Vi har dermed et gyldig juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Behandling av personopplysninger er nødvendig ved inkasso, selv om du ikke har samtykket til dette. Et slikt samtykke er heller ikke er nødvendig etter loven. I henhold til vårt formål kan vi også foreta kredittvurderinger for å oppfylle god inkassoskikk, bruke data fra ulike kilder, f.eks., kredittopplysningsbyråer, historiske saker vi besitter om deg, benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi besitter om deg er korrekte, samt dele dine personopplysninger med godkjente tredjeparter, som eksempel kredittopplysningsbyråer. I henhold til personvernlovgivningen lagres dine personopplysninger konfidensielt.

For å kommunisere med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, har vi behov for ditt navn, personnummer, fødselsdato og kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer og e-postadresse.

For at vi skal kunne vurdere din betalingsevne, utføre risikoanalyse og risikostyring, opprette betalingsordninger og overvåke gjeld, besitter vi økonomisk informasjon som betalings-historikk, standardopplysninger, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, inntekt, formue/verdier, kreditt, lån og kredittvurderinger.

For å få en bedre forståelse av din situasjon, og for å ta beslutninger om hvordan vi på best mulig måte skal behandle din sak, besitter vi også informasjon om årsakene til manglende betaling, avhengig av informasjonen du gir oss, f.eks. personlige forhold eller familieforhold, arbeidsrelaterte problemer, osv.

Personopplysningene vi besitter er også nødvendig for å forsvare oss mot rettslige krav eller annen form for fullbyrdelse. Vi bruker også dine personopplysninger til å oppfylle god inkassoskikk, blant annet gjennom historiske kredittvurderinger, resultater og opptak av telefonsamtaler for å lære opp vårt personale samt dokumentere dine rettigheter.

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av våre tjenester, f.eks. utskrifts- og posttjenester, søk i tinglysingsregistrene, kundesentre, inkassonettverk, juridiske representanter, osv. Vi kan også dele dine personopplysninger med vår kunde (din avtalepart), kredittopplysningsbyråer, namsmannen og andre offentlige myndigheter.

For å kunne behandle din sak vil våre medarbeidere vil ha tilgang til dine personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov og etter de formål som er beskrevet og kun hvis medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

Som en del av vårt samfunnsansvar og samfunnsrolle, leverer vi også anonymisert statistikk, scorekort og analyser der dine personopplysninger kan være benyttet som grunnlag.

Informasjonen vi besitter om deg kan være anonymisert og brukes til å utvikle vår virksomhet. Der det er nødvendig å sikre dine personopplysninger, gjennomfører vi nødvendig testing ved endringer i våre IT-systemer, og dine personopplysninger brukes da slik de fremstår.

Med mindre annet er avtalt med deg eller der det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, vil vi ikke inkludere spesielle kategorier med personopplysninger.

Sensitive personopplysninger

Med mindre annet er avtalt med deg, eller der det er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvar av rettslige krav, vil vi ikke inkludere spesielle kategorier med personopplysninger. Dette blir ofte kalt «sensitive personopplysninger» og er informasjon som for eksempel etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforeninger samt personopplysninger om helse eller seksuell legning.

Det kan derimot være til din fordel å varsle oss om helsetilstand, funksjonshemming og/eller personopplysninger relatert til ditt privatliv som kan påvirke din evne til å tilbakebetale fordringer. Dette gjør det mulig for oss å gjennomføre tiltak tilpasset dine behov eller krav som for eksempel betalingsutsettelser, gratis og uavhengig gjeldsrådgivning eller justering av din betalingsordning.

Denne informasjonen vil brukes av oss for å hjelpe deg, og vil lagres så lenge det er nødvendig for dette formålet. Du kan også senere varsle oss om at du ikke lenger ønsker at vi har denne type informasjon om deg, så fremt dette ikke er nødvendig for opprettelse, utøve eller forsvare rettslige krav.

Du kan velge om du vil gi oss flere personopplysninger. Dette kan hjelpe oss med behandlingen av din sak, og kan være til din fordel. Du kan for eksempel ha en gyldig grunn til hvorfor du ikke har betalt ned gjeld, eller du ønsker å sende oss opplysninger i forbindelse med etablering av en betalingsordning hensyntatt din situasjon og etter dine behov.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har lovlig grunnlag for å lagre slike opplysninger. Et slikt grunnlag kan for eksempel være å sikre god inkassoskikk, eller forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.

Vi vil også lagre personopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette i henhold til norsk lov, for eksempel regnskapslovgivningen.

Når det gjelder sikkerhetskopiering, sletter vi også dine personopplysninger i våre sikkerhetskopier, men kun når disse gjenopprettes i henhold til våre retningslinjer om sikkerhetskopiering.

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking? I forbindelse med inkassovirksomheten scorer vi sakene. Basert på våre opplysninger om deg, scorer vi inkassosaken din. Dette er nødvendig for å optimalisere vår virksomhet og behandling av din sak på en effektiv måte og til rett tid.

Scoren angir hvordan din sak skal behandles. En score gis automatisk, og scoren bestemmer for eksempel hvor stor sannsynligheten er for at du betaler din gjeld eller om vi skal videresende din sak til tvangsinndrivelse. Vi anser ikke at den automatiserte beslutningstakingen har rettsvirkninger eller påvirker deg på andre måter, ettersom denne prosessen ikke påvirker dine rettigheter og forpliktelser.

Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om:

 • Hvorfor vi behandler dine personopplysninger
 • Hvilke kategorier med personopplysninger vi behandler
 • Hvilke kategorier av mottakere vi utleverer dine personopplysninger til
 • Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger eller kriteriene som brukes for å fastsette lagringsperioden
 • Hvilke rettigheter du har
 • Hvor vi har innhentet personopplysninger fra (hvis vi ikke har mottatt slik informasjon fra deg)

All informasjon ovenfor er tilgjengelig i denne personvernerklæringen. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Husk at du må betale et gebyr for ekstra kopier.

Rett til korrigering

Det er viktig at vi besitter korrekt informasjon om deg, og vi oppmuntrer deg derfor til å si ifra til oss hvis noen av dine personopplysninger er feil, f.eks. hvis du har endret navn eller flyttet.

Rett til sletting

Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette slik informasjon.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom:

 • Du bestrider riktigheten av personopplysningene
 • Behandlingen er ulovlig
 • Behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet
 • Du har innsigelse mot behandlingen
 • Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle dine personopplysninger kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer i forbindelse juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller hvis offentligheten har interesse av behandlingen.

Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger, eller hvis du ønsker at en automatisert beslutning skal tas på nytt, kan du innvende mot vår behandling. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Men vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger du har overlevert til oss for behandling basert på samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig.

Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men gitt at enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene basert på dette juridiske grunnlaget.

Vi vil også varsle andre vi har delt dine personopplysninger med om at du har trukket samtykket.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av mine personopplysninger?

Send oss en mail på post@konnektiv.no

Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om dette på Datatilsynet sine nettsider. Retningslinjer for informasjonskapsler

I likhet med de fleste andre interaktive nettsteder bruker vi informasjonskapsler for å kunne tilby deg bedre tjenester, forstå hvem du er, og hvordan vi best mulig kan hjelpe deg. Informasjonskapslene brukes til å overvåke trafikken og optimalisere innholdet. Ved å besøke nettstedene våre samtykker du i at vi kan bruke personopplysningene dine.

Informasjonskapsler

Les om vår bruk av informasjonskapsler

Kontakt oss i dag for mer informasjon: 98 90 10 00